Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Εικονικών Μουσείων και άλλων Εικονικών Περιβάλλοντων Μάθησης στη διδασκαλία και την απόκτηση δεξιοτήτων STEM για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Εικονικών Μουσείων και άλλων Εικονικών Περιβάλλοντων Μάθησης στη διδασκαλία και την απόκτηση δεξιοτήτων STEM για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) Τα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν ένα …

VM STEM – για παιδιά και ενήλικες

VM STEM – για παιδιά και ενήλικες Όταν σκεφτόμαστε για τους κλάδους STEM, συνήθως τους συσχετίζουμε με το σχολείο, κάτι το οποίο δεν είναι εντελώς λάθος, καθώς εκεί εξοικειωνόμαστε με …

Πώς να παρακινήσετε και να εμπνεύσετε στην εκπαίδευση των επιστημών STEM

Πώς να παρακινήσετε και να εμπνεύσετε στην εκπαίδευση των επιστημών STEM Εκτός από την παροχή κινήτρων στους μαθητές, κάτι το οποίο αποτελούσε προηγουμένως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία …