Τροποι εισαγωγης των STEM στην καθημερινη σας ζωη

Οι θέσεις εργασίας στους κλάδους STEM, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), προβλέπεται να αυξηθούν πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο όλων των υπόλοιπων επαγγελμάτων, με ποσοστό ανάπτυξης 11% από το 2019 έως το 2029. Γι’ αυτό, η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων STEM στον καθημερινό τρόπο ζωής θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές και τα παιδιά να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα μαθήματα STEM. Μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα STEM, όχι μόνο μέσω των δραστηριοτήτων στην τάξη, όπως η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης και ως ένας τρόπος προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι.

© https://www.bcnonline.pt/produto/steam-course-classroom-kit/

Μια δραστηριότητα που θα μπορούσε να συμβάλει στην ενσωμάτωση των STEM στις καθημερινές δραστηριότητες είναι η ζαχαροπλαστική. Η ζαχαροπλαστική μπορεί να τονώσει τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών όταν πρέπει να υπολογίσουν την ποσότητα των συστατικών, να ακολουθήσουν τα βήματα της συνταγής και να σκεφτούν άλλες επιλογές όταν πρέπει να αντικαταστήσουν ένα συστατικό με ένα άλλο. Αυτό θα ενισχύσει επίσης τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν ποια συστατικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τη ζαχαροπλαστική/μαγείρεμα.

Μια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι τα ψώνια. Μια απλή δραστηριότητα όπως τα ψώνια τους καλεί να σκεφτούν τις τιμές, την τοποθέτηση, τις ανάγκες και την πρόσθεση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης. Όταν ψωνίζετε, θα μπορούσατε να βοηθήσετε με την εισαγωγή περισσότερων εννοιών που να σχετίζονται με τα STEM και να τα συνδυάσετε με τον κύριο στόχο αυτής της δραστηριότητας. Η χρήση λέξεων όπως «αθροίζω», «φόροι», «ποσό» και «έκπτωση» θα μπορούσε να τους βοηθήσει να συνηθίσουν το νόημα και τη χρηστικότητά τους.

Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα, όπως στο καθάρισμα, όπου μπορεί να αναπτυχθεί επιστημονική σκέψη για το πώς να συνδυαστούν τα προϊόντα, προκειμένου να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται επίσης η επίλυση προβλημάτων, καθώς θα κληθούν να σκεφτούν ποια άλλα προϊόντα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Τα μαθηματικά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ποσότητας του διαλύματος που απαιτείται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης επιφάνειας.

© https://selfsufficientkids.com/kids-help-cleaning/

Οι διαδρομές με το αυτοκίνητο μπορούν να τους βοηθήσουν να συγκρίνουν τις ταχύτητες, τα μεγέθη των αυτοκινήτων και τι τους κάνει να πηγαίνουν πιο γρήγορα ή πιο αργά. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις γνώσεις για τη Μηχανική, που αποτελεί μέρος των STEM, αναλύοντας την έννοια και τον σκοπό που έχει κάθε μέρος του αυτοκινήτου, καθώς και σε τι διαφέρουν και τι θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωσή του.

Επιτρέποντάς τους να βιντεοσκοπούν περιπέτειες και να μαγνητοφωνούν τον εαυτό τους με τη χρήση της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας, τα παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν πώς να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη δημιουργικότητα. Αν και η δημιουργικότητα δεν είναι βασικό στοιχείο των STEM, αυτοί οι τέσσερις κλάδοι πρέπει να συμμαχήσουν με τη φαντασία και τη διαφορετική σκέψη προκειμένου να φέρουν αλλαγή και νέους τρόπους εργασίας.

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε εύκολα να δούμε ότι οι απλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής μπορούν να ενισχύσουν τη γνώση και τις ικανότητες των μαθητών στα μαθήματα STEM και να βοηθήσουν στην εφαρμογή της γνώσης από την τάξη στην πραγματική ζωή.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.