Σε γενικές γραμμές, οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στην ΕΕ φαίνεται να είναι στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες

Τα τελευταία αποτελέσματα της PISA (2018) δείχνουν ότι το ποσοστό χαμηλής επίτευξης είναι 22,4% στα μαθηματικά και 21,6% στην επιστήμη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ο δείκτης αναφοράς ET2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχευσε σε ποσοστό χαμηλότερης επίτευξης κάτω του 15%. Επιπλέον, ενώ η απόδοση στα μαθηματικά παρέμεινε σταθερή, επιδεινώθηκε στις επιστήμες. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για καινοτομία στον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών και των επιστημών στα ευρωπαϊκά δευτεροβάθμια σχολεία.

Η εμπλοκή και η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι το κλειδί για τη διδασκαλία και τη μάθηση STEM

Στο «Πέρα από το επίτευγμα: Μια συγκριτική ματιά στην αφοσίωση, την προσπάθεια και την επιμονή των 15χρονων παιδιών στο σχολείο στην ΕΕ», η ΓΔ Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού επεσήμανε τη σημασία των κινήτρων και της συμμετοχής των μαθητών στο σχολείο. Μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά έχουν αρνητική εικόνα στο σχολείο: συχνά θεωρούνται δύσκολα, αφηρημένα ή αποσυνδεδεμένα με την «πραγματική» καθημερινή ζωή. Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, γεγονός που τους εμποδίζει να φανταστούν μια καριέρα σε αυτούς τους τομείς, ιδίως τα κορίτσια, τους προνομιούχους μαθητές και τους μαθητές που ήδη αγωνίζονται με δυσκολίες στο σχολείο. Αυτό αποκαλύπτει μια πραγματική ανάγκη να γίνουν τα STEM πιο συγκεκριμένα και πιο κοντά στους μαθητές.

Η εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης θα πρέπει να προσαρμόζεται περισσότερο στις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών

Οι καθηγητές καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να ακολουθήσουν το ίδιο μάθημα με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό και να αποδίδουν το ίδιο, καθώς περνούν χρόνο να ανταλλάσσουν με τους μαθητές στην τάξη τους και να επεξεργάζονται στρατηγικές για να προσαρμοστούν σε όλους. Ωστόσο, αυτό το βασικό γεγονός έχει τεθεί στο προσκήνιο καθώς τα σχολεία έκλεισαν κατά το κλείσιμο του COVID-19 την άνοιξη, και ξαφνικά, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές έπρεπε να προσαρμοστούν σε νέο πλαίσιο μελέτης και πραγματικότητες. Οι έρευνες και οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών αποκάλυψαν: (1) κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, τα μαθήματα έπρεπε να γίνουν πιο διαδραστικά και οι μαθητές να γίνουν πιο αυτόνομοι ή αλλιώς υπήρχε ο κίνδυνος οι μαθητές να εγκαταλείψουν τις διαδικτυακές τάξεις, (2) εκείνοι για τους οποίους το κλείσιμο του σχολείου ήταν το πιο αρνητικό ήταν εκείνοι που έχουν ήδη χαμηλή απόδοση στο σχολείο, (3) ακόμη και εκείνοι που είχαν καλή απόδοση θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν καθώς είχαν λιγότερο περιθώριο να περιμένουν τους άλλους να προχωρήσουν. Υπάρχει ανάγκη οι εκπαιδευτικές απαντήσεις στο πλαίσιο COVID-19 να είναι περιεκτικές και να παρέχουν περισσότερη πρακτική στους μαθητές επιτρέποντας τους να εξερευνήσουν με τον δικό τους ρυθμό.

Στόχος του έργου

Οι συνεργάτες του έργου επιθυμούν να δημιουργήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό εικονικό μουσείο για εκπαίδευση STEM σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές διαταραχές. Θα προσφέρει μια εμπειρία που είναι συναρπαστική, διαδραστική και ευχάριστη. Όπως και σε ένα πραγματικό μουσείο, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν το μουσείο, να δουν ότι επιθυμούν και να αφιερώσουν χρόνο για να εξερευνήσουν τις έννοιες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Για να βεβαιωθείτε ότι είναι χρήσιμο για τη σχολική εκπαίδευση, θα συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα παρεχόμενα εργαλεία και να τους καθοδηγήσει στην σύνδεση του μουσείο με τα προγράμματα STEM. Το Μουσείο θα είναι προσβάσιμο από ένα κανονικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού και για να είμαστε βέβαιοί ότι είναι χρησιμοποιήσιμο από τους περισσότερους, δεν περιορίζεται στην εικονική πραγματικότητα.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.