Η κακή επίδοση στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες παραμένει σταθερή στην ΕΕ

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του PISA (Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών) το 2018 έδειξαν ότι το ποσοστό χαμηλής επίδοσης είναι 22,4% στα μαθηματικά και 21,6% στις θετικές επιστήμες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ο δείκτης αναφοράς ET2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχευε σε ποσοστό χαμηλής επίδοσης κάτω του 15%. Επιπλέον, ενώ η επίδοση στα μαθηματικά παρέμεινε σταθερή, επιδεινώθηκε στις θετικές επιστήμες. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για καινοτομία στον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών και των θετικών επιστημών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Η δέσμευση και η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι το κλειδί για τη διδασκαλία και τη μάθηση των επιστημών STEM

Στη μελέτη με τίτλο «Πέρα από τις επιδόσεις: συγκριτική επισκόπηση της σχολικής δέσμευσης, της προσπάθειας και της επιμονής των δεκαπεντάχρονων μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η ΓΔ Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού επεσήμανε τη σημασία των κινήτρων και σχολικής δέσμευσης των μαθητών. Μπορούμε να πούμε ότι οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά έχουν αρνητική εικόνα στο σχολείο: συχνά θεωρούνται δύσκολα, αφηρημένα ή ασύνδετα με την «πραγματική» καθημερινή ζωή. Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, γεγονός που τους εμποδίζει να φανταστούν μια καριέρα σε αυτούς τους τομείς, ιδίως τα κορίτσια, οι μη προνομιούχοι μαθητές και οι μαθητές που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Αυτό αποκαλύπτει μια πραγματική ανάγκη να γίνουν τα μαθήματα STEM πιο συγκεκριμένα και πιο κοντά στις ανάγκες των μαθητών.

Η εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης θα πρέπει να προσαρμόζεται περισσότερο στις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών

Οι καθηγητές καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να ακολουθήσουν το ίδιο μάθημα με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό και να αποδίδουν το ίδιο, καθώς αφιερώνουν χρόνο στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές στην τάξη και εργάζονται πάνω σε στρατηγικές για να προσαρμόζονται ανάλογα. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση ήρθε στο προσκήνιο καθώς τα σχολεία έκλεισαν κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας για την καταπολέμηση του COVID-19 την άνοιξη. Ξαφνικά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο και μια νέα πραγματικότητα στην εκπαίδευση.

Οι έρευνες και οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι: (1) κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, τα μαθήματα έπρεπε να γίνουν πιο διαδραστικά και οι μαθητές να γίνουν πιο αυτόνομοι αλλιώς υπήρχε ο κίνδυνος οι μαθητές να εγκαταλείψουν τις διαδικτυακές τάξεις, (2) οι μαθητές που επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά ήταν εκείνοι που είχαν ήδη χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, (3) ακόμη και εκείνοι που είχαν καλές επιδόσεις μπορούσαν να χάσουν το ενδιαφέρον τους καθώς δεν έβλεπαν τον λόγο στο να περιμένουν τους υπόλοιπους να προοδεύσουν. Υπάρχει ανάγκη να δοθούν λύσεις για τον COVID-19 σχετικά με την εκπαίδευση που να είναι συμπεριληπτικές και να δίνουν περισσότερη ευχέρεια στους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν όλοι να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό.

Στόχος του έργου:

Οι εταίροι του έργου δημιούργησαν το πρώτο ευρωπαϊκό εικονικό μουσείο για την εκπαίδευση STEM σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσφέρει μια εμπειρία που είναι ελκυστική, διαδραστική και ευχάριστη. Όπως και σε ένα πραγματικό μουσείο, οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο, να δουν αυτό που θέλουν να δουν και να αφιερώσουν χρόνο για να εξερευνήσουν τις έννοιες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Για να επιβεβαιωθεί η χρησιμότητά του για τη σχολική εκπαίδευση, συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα παρεχόμενα εργαλεία και να τους καθοδηγήσει ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν τα όσα παρουσιάζονται στο μουσείο με τα μαθήματα STEM.

Το μουσείο είναι προσβάσιμο από ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και δεν θα περιορίζεται στην εικονική πραγματικότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.