Παραδοτέα

Οι εταίροι δημιούργησαν τα ακόλουθα παραδοτέα:

 • ένα Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας στις Επιστήμες ΣΤΕΜ
 • έναν Παιδαγωγικό Οδηγό, ο οποίος επεξηγεί τη χρήση του Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας κατά την εκπαίδευση των Επιστημών STEM
 • έναν οδηγό δημιουργίας και χρήστη
 • 60 συλλογές που σχετίζονται με το πρόγραμμα STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 4 συλλογές:
  • Η Έκθεση Επιστήμης
  • Η Έκθεση Τεχνολογικών Εξελίξεων
  • Η Συλλογή Σύγχρονης Μηχανικής
  • Η Έκθεση των Κρυμμένων Μαθηματικών

Όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά και Κροατικά.

Παιδαγωγικό Οδηγό

Μουσείο Εικονικής

Οδηγός Δημιουργίας

Οδηγός Χρήστη

60 συλλογές

60 συλλογές που σχετίζονται με το πρόγραμμα STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 4 συλλογές:

- Η Έκθεση Επιστήμης -

- Η Έκθεση Τεχνολογικών Εξελίξεων -

- Η Συλλογή Σύγχρονης Μηχανικής -

- Η Έκθεση των Κρυμμένων Μαθηματικών -

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.