Εταίροι

Το CEPROF είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το VET School of Espinho (μια παράκτια πόληκοντά στο Πόρτο), γνωστή ως ESPE. Είναι ένα σχολείο που συμμετέχει βαθιά στην οικονομικήκαι την κοινωνική δομή της περιοχής. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1990, είναι ένα από ταπαλαιότερα της χώρας και προσφέρει εκπαίδευση ΕΕΚ για τους νέους, που δεν υπήρχε μέχριεκείνη την ημερομηνία. Προσπαθώντας να παρακολουθήσουν τις διάφορες υπάρχουσεςκοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες και να δώσουν ακριβείς και κατάλληλες απαντήσειςστις ανάγκες κατάρτισης και τις προσφορές εργασίας στην περιοχή, τα κύρια μαθήματασχετίζονται με τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, την υγεία, τη ρομποτική και την τεχνητήνοημοσύνη. Το ESPE έχει μια ειδική κατεύθυνση για την κατάρτιση πιο ευάλωτων ομάδων,προσφέροντας πολύ πρακτική και προσανατολισμένη στην εργασία διδασκαλία,προσπαθώντας να διασφαλίσειτην επαγγελματική αριστεία και την κοινωνική πρόοδο τωνμαθητών τους, με αδιάκοπη διδακτική και εξωσχολική υποστήριξη. Επί του παρόντος, έχει,περίπου, 40 εκπαιδευτικούς, 400 μαθητές και 30 άλλους επαγγελματίες

O «C.I.P. Citizens in Power» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός- μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο  C.I.P.  αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αποστολή του οργανισμού εφαρμόζει δια τομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, κυρίως μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και της λειτουργίας των ερευνητικών ευρημάτων.

Το Γυμνάσιο Ivanec είναι ένα σύγχρονο σχολείο, αλλά με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση των μαθητών από το 1930, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων. Έχουμε τετραετή προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη σχολή γυμνασίου και τεχνικής οικονομικής σχολής και τριετή προγράμματα επαγγελματικών κατάρτισης μηχανικών, ξυλουργών και χειριστών CNC. Το σχολείο έχει 444 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών. Υπάρχουν 22 διαφορετικές τάξεις και 73 εργαζόμενοι. Ο κύριος στόχος του Γυμνασίου Ivanec είναι η ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών ώστε να συμβάλλουν στη γενική ανάπτυξη της κοινωνίας και στην παραγωγική και δημιουργική ατμόσφαιρα, με τη χρήση σύγχρονων περιεχομένων, μεθόδων και τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να είναι ανταγωνίσιμοι. Το σχολείο δίνει μεγάλη προσοχή σε προαιρετικά και πρόσθετα μαθήματα, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. 

Η Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρία εξειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, και ειδικά στις διαταραχές των νέων (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.), γνωστές και ως Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ). Μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας με σχολεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς, δημιουργήσαμε ή χρησιμοποιήσαμε εναλλακτικές μεθόδους και εργαλεία (ψηφιακά και μη), διευρύνοντας το πεδίο εξειδίκευσής μας ως κέντρο εκπαιδευτικής καινοτομίας.
Σκοπός της YuzuPulse είναι να φέρει την τεχνολογική καινοτομία πιο κοντά στην κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Για να το πετύχει αυτό, ενθαρρύνει ειδικούς που δεν διαθέτουν γνώσεις τεχνολογίας να χρησιμοποιούν προσβάσιμες και εύχρηστες τεχνολογίες για τους σκοπούς της ειδικότητάς τους, καθώς και παράγοντες της κοινωνικής καινοτομίας να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας από την Ευρώπη και υποστηρίζοντας φορείς κοινωνικής καινοτομίας να υπερβούν το τοπικό και το εθνικό επίπεδο, επιθυμούν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπειρογνωμοσύνης και διασυνοριακών λύσεων.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.