Πώς να παρακινήσετε και να εμπνεύσετε στην εκπαίδευση των επιστημών STEM

Εκτός από την παροχή κινήτρων στους μαθητές, κάτι το οποίο αποτελούσε προηγουμένως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία στην εκπαίδευση, ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας ήρθε ως πηγή έμπνευσης για να παρακινήσει και τους εκπαιδευτικούς, ειδικά τώρα με τα διαδικτυακά μαθήματα. Μαζί με τη δημιουργικότητα, τις εκπαιδευτικές και ψηφιακές ικανότητες, η παροχή κινήτρων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή διδασκαλία. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα επαγγέλματα όπου το διαδικτυακό περιβάλλον είναι κάτι εντελώς πρωτοφανές στη διδασκαλία όπως γινόταν μέχρι στιγμής και, ως εκ τούτου, απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για την επιτυχή προετοιμασία του μαθήματος. Ακόμη και έμπειροι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να αλλάξουν εντελώς τις μεθόδους διδασκαλίας τους για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Καθώς ο χρόνος που δαπανάται για τη διαδικτυακή διδασκαλία αυξήθηκε, τόσο η ψυχική όσο και η συναισθηματική εξάντληση άρχισαν να εμφανίζονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση. Η αμοιβαία υποστήριξη των εκπαιδευτικών έγινε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με τον ίδιο τρόπο που παρακινούνται οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Οι συναντήσεις και τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών άρχισαν να πραγματοποιούνται διαδικτυακά, επιτρέποντας έτσι σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους ή απλώς να ακούν τις εμπειρίες των άλλων. Οι συνέπειες για τον καθένα που θέλει να τελειοποιήσει τον εαυτό του στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης του είναι ανεκτίμητες. Η συμπερίληψη στον κόσμο πέρα από τον χώρο εργασίας, η συνειδητοποίηση των προβλημάτων των άλλων και η εξεύρεση ενός τρόπου για την αντιμετώπισή τους, η παρουσία του ενθουσιασμού και της ανιδιοτελούς ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών με έναν απλό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό και προσβάσιμο τρόπο υπήρξε ανεξάντλητη πηγή παροχής κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς. Τους ενθάρρυνε επίσης να είναι ακόμη πιο δημιουργικοί στη δουλειά τους.

Η συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, είτε στην ίδια χώρα, είτε στην Ευρώπη, είτε πέρα απ’ αυτήν, αποτελεί τεράστιο όφελος για όλα τα μέλη. Εμπλουτίζουν τις ικανότητες όλων των συμμετεχόντων, χρησιμεύουν ως πηγή νέων ιδεών και εμβαθύνουν σε συγκεκριμένους τομείς.

Το VM-STEM είναι ένα καλό παράδειγμα σύνδεσης και ενίσχυσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τρόπο που να είναι ενδιαφέρων και ελκυστικός για τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός τομέας των STEM θεωρείται πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του σήμερα και του μέλλοντος, για την ανάπτυξη της κριτικής, της αφηρημένης και της λογικής σκέψης. Για τους λόγους αυτούς, το κίνητρο των μαθητών είναι υψίστης σημασίας. Η εμπειρία ενός διαδραστικού τρισδιάστατου εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου, θα επιτρέψει στους μαθητές να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν περισσότερα κίνητρα να εξερευνήσουν υλικό που τους προσφέρεται για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Όλα τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή και όσες φορές επιθυμούν οι μαθητές, καθιστώντας τα μαθήματα πιο ανεπίσημα και χωρίς να τους προκαλούν άγχος.

image

Οι μαθητές θα είναι επίσης σε θέση να συντονίσουν οι ίδιοι τις δραστηριότητές τους και θα είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους αποτελέσματα, τα οποία συνδέονται όλα με τη θετική εμπειρία κατά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Η ανάπτυξη του Εικονικού Μουσείου STEM θα μας επιτρέψει να κάνουμε έναν πλήρη κύκλο, ξεκινώντας από την παρουσίαση ενός προβλήματος, την έρευνα, τη σύνδεση των κύριων σημείων, και φτάνοντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την προσθήκη του ιστορικού υποβάθρου στην ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα παρατηρούν τη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης. Θα μάθουν ότι τα μαθηματικά γεγονότα, μερικά από τα οποία αποδείχθηκαν κατά την αρχαιότητα, ισχύουν και σήμερα συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι τα μαθηματικά ονομάζονται δικαίως «η βασίλισσα της επιστήμης». Η κατανόηση ότι με ένα κλικ του ποντικιού μπορούμε να εισέλθουμε μέσα στην ιστορία και να αισθανθούμε σαν μέρος της ιστορικής εμπειρίας και του περιβάλλοντος, αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα που δίνει κίνητρο στη δίψα για νέες γνώσεις.

Η δουλειά πάνω σε ένα έργο οδηγεί πάντα σε νέες ιδέες και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας, την εισαγωγή νέων αλλαγών και την παρακίνηση των μαθητών στην εκπαίδευση των επιστημών STEM.

 

Dubravka Držaić-Taourirt

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.