Kako motivirati i inspirirati u STEM području

Kao ključan faktor uspjeha u obrazovanju u doba prelaska na nastavu na daljinu, osim motivacije učenika na kojoj je do tada bio naglasak, pokazala se i motivacija nastavnika, kao i izvor inspiracije. To su, osim kreativnosti i individualnih obrazovnih i digitalnih kompetencija, značajni preduvjeti uspješnog poučavanja. Profesija nastavnika jedna je od onih čiji je rad na daljinu neusporediv s dotadašnjom nastavom pa samim time iziskuje puno više vremena za uspješne pripreme. I  nastavnici s dugogodišnjim iskustvom našli su se u situaciji da u potpunosti moraju promijeniti način i metode rada kao bi ostvarili poželjne rezultate.

Zbog svega navedenog i s obzirom da se vrijeme provedeno u  virtualnom obliku nastave, u trenutku prvog prelaska na taj oblik,  znatno oduljilo, dominantan je bio osjećaj kako mentalne tako i emocionalne iscrpljenosti svih sudionika takvog načina rada u procesu obrazovanja na svim razinama. Podrška nastavnika nastavniku pokazala se kao način prevladavanja tog stanja, kao način motiviranja od strane onih koji dijele iste probleme. Organizacija virtualnih stručnih skupova i konferencija na državnom, ali i svjetskom nivou, omogućila je svima zainteresiranima da se uključe i  s drugima podijele svoja iskustva ili samo poslušaju iskustva drugih. Posljedice su neprocjenjive za sve koji žele rasti i usavršavati se u svom području. Uključivanje u svijet izvan osobne radne okoline, razvijanje svijesti o dijeljenju sličnih problema i načinu kako ih prevladati, biti svjedokom entuzijazma, nesebičnog dijeljenja iskustva i ideja, jednostavnost u njihovom predstavljanju i pristupačnost onih koji sudjeluju u tom procesu je nepresušan izvor motivacije nastavnika i poticaj za što kvalitetnijim radom.

Uključivanje u projekte povezivanjem obrazovnih institucija na razinama država, a posebno na europskoj pa i svjetskoj sceni, veliki je dobitak za sve. Time se  obogaćuju kompetencije svih koji sudjeluju u tim aktivnostima, izvor su novih ideja i potiču dublje zadiranje u pojedina područja.

 Projekt Virtualni STEM muzej primjer je povezivanja i dopunjavanja obrazovnih sadržaja na način koji je učenicima zanimljiv i kojim možemo zaokupiti njihovu pažnju. Budući da se STEM područje izdvaja kao posebno važno za razvoj kompetencija suvremenog doba i budućnosti, razvoj kritičkog i apstraktnog mišljenja i logičkog povezivanja, motivacija učenika u tom dijelu obrazovanja je izuzetno važna. Iskustvo interaktivnog 3D virtualnog okruženja, koje će biti kreirano u projektu kao jedan od rezultata, učenika stavljaju u situaciju da kroz aktivnosti čiji tempo mogu  prilagođavati svojim sposobnostima, usvajaju obrazovne ishode kroz pozitivnu radnu atmosferu. Učenik na taj način postaje motiviran istražiti ponuđeno kako bi stigao na cilj.

image

Ne manje važna je i činjenica da će se tim sadržajima moći koristiti u bilo kojem trenutku i koliko god puta on to želi. Takvim,  neformalnim oblikom nastave, izbjegavamo pritisak na učenike koji upotrebu digitalnih alata za pristup sadržajima  povezuju s pozitivnim osjećajima jer sami koordiniraju svoje aktivnosti i posredno razvijaju odgovornost za rezultate.

Rezultati razvoja virtualnog STEM muzeja omogućit će da zaokružimo proces putovanja od predstavljanja problema, istraživanja, povezivanja i donošenja zaključaka i da sve to povežemo s razvojem ideja kroz povijest. Na taj način učenicima ujedno ukazujemo na kontinuirani razvoj znanosti. Ne manje bitno, uočavaju da matematičke činjenice koje su jednom dokazane, mnoge u davnoj povijesti, vrijede i koriste se i danas. Time postaju svjesni opravdanosti naziva matematike kao „kraljice znanosti“. Spoznaja da  klikom miša možemo ući u povijest i osjećati se dijelom povijesnog iskustva i okruženja dodatni je motivirajući faktor u želji za novim spoznajama.

Rad na projektu rezultira  novim idejama, a samim time je izvor inspiracije kako obogatiti nastavu, uvesti promjene i motivirati učenike za STEM područje.

 

Dubravka Držaić-Taourirt

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.