Εικονικά Μουσεία και Παιδαγωγικά Ενδιαφέροντα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PISA 2018 (Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών), υπάρχει μια γενική μόνιμη χαμηλή απόδοση στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες από τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Παρόλο που οι επιδόσεις στα μαθηματικά παρέμειναν σταθερές, οι επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες έπεσαν ακόμη περισσότερο, κάτι που δείχνει την ανάγκη για καινοτομία στον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Φαίνεται ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι χαμηλές αποδόσεις εξακολουθούν να υφίστανται είναι επειδή πολύ συχνά οι μαθητές βλέπουν τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες ως κάτι δύσκολο, αφηρημένο και αποκομμένο από την πραγματική ζωή. Αυτές οι αρνητικές αντιλήψεις για τα μαθήματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) αποθαρρύνουν τους μαθητές από το να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς και ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές διαταραχές οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή των μαθητών σε αυτά τα μαθήματα και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κάνοντας τα STEM πιο διαδραστικά που θα καλλιεργούν το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και για γενικά να γίνουν πιο απτά και προσιτά από τους μαθητές.  

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το έργο Εικονικού Μουσείου STEM («VM STEM») για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία που ελκύει και παρακινεί τους μαθητές. Το εικονικό μουσείο είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης και οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό το εικονικό μουσείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τους δασκάλους παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την ενσωμάτωση του σε προγράμματα STEM. 

Το ίδιο το εικονικό μουσείο έχει σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμο από όλους, από τεχνική και παιδαγωγική σκοπιά, καθώς είναι εύχρηστο, ευκολονόητο και καλά δομημένο. Θα αποτελεί μια φανταστική τρισδιάστατη κατασκευή, η δομή της οποίας είναι εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδια ή εικονική πραγματικότητα. Το μουσείο θα χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: την Έκθεση Επιστημών, την Έκθεση Τεχνολογικών Προόδων, τις Συλλογές Σύγχρονης Μηχανικής και την Έκθεση των «Κρυμμένων» Μαθηματικών. Κάθε μέρος του μουσείου θα περιέχει από 20 ή 10 συλλογές. Οι συλλογές θα είναι σε τρισδιάστατη (3D) και δισδιάστατη (2D) μορφή, ενώ μερικές από αυτές θα είναι κινούμενες και άλλες στατικές. Κάθε συλλογή θα έχει ένα κύριο στοιχείο και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία σε διάφορες μορφές όπως εικόνες, βίντεο και κείμενα. 

Τα εικονικά μουσεία επιτρέπουν στους χρήστες να επισκέπτονται και να εξερευνούν το μουσείο με τον δικό τους ρυθμό, έχοντας την ευκαιρία να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες χωρίς να πιέζονται από το χρόνο, κάτι το οποίο διαφέρει από μια σχολική εκδρομή όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλους μαθητές για διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. Με το εικονικό μουσείο, οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και στον τρόπο εξερεύνησης του υλικού που τους δίνεται, έχοντας τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν για μεγαλύτερη διάρκεια με τα μέρη του μουσείου που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Τα εικονικά περιβάλλοντα προσφέρουν μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία που χρησιμεύει ως εργαλείο μάθησης μέσω της ψυχαγωγίας. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει έναν διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό πόρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της οικοδόμησης της γνώσης και στη βελτίωση της αντίληψης για ορισμένα μαθήματα όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Η ανάμειξη της εικονικής με τη φυσική εκπαιδευτική προσέγγιση ίσως να αποτελεί την καλύτερη λύση για να καλυφθούν οι ελλείψεις και των δύο. Αν πάρουμε την κάθε προσέγγιση ξεχωριστά, θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες τους, ενώ η δημιουργία της προσέγγισης μιας Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) μπορεί να οδηγήσει σε μια επιτυχημένη μέθοδο διδασκαλίας. Στην προσέγγιση της Μεικτής Πραγματικότητας, τα εικονικά περιβάλλοντα και η αναλογική φυσική διδασκαλία αλληλοσυμπληρώνονται καθώς στις μέρες μας το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο.  

Ο κύριος στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να υποστηρίξουμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους που θα συγχρονίσουν τις μεθόδους της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αλληλοϋποστηρίζονται, βελτιώνοντας παράλληλα την αντίληψη για τα μαθήματα STEM στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Το έργο «VM STEM» (Εικονικό Μουσείο STEM) θα διαρκέσει 24 μήνες, και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες. 

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.