Utjecaj tehnologije na kreativnost i motivaciju učenika

Utjecaj IKT-a transformira obrazovanje budući da škole moraju pripremiti učenike nan a brze promjene i osigurati im vještine potrebne za njihov budući život i posao. Obrazovanje se kreće od tradicionalne pedagogije prema kreativnoj obrazovnoj paradigmi, pri čemu tehnologija može biti učinkovit alat za učenike da razviju vještine 21. stoljeća. Ona donosi nove mogućnosti u nastavi i može poboljšati učenje, motivaciju i kreativnost učenika. Samu tehnologiju neki smatraju inherentno motivirajućom jer pruža niz kvaliteta koje su prepoznate kao važne u poticanju intrinzične motivacije, kao što su izazov, znatiželja, novost i fantazija. Istraživanja pokazuju da je vjerojatnije da će se motivirani učenici provoditi izazovne aktivnosti, biti aktivno uključeni, uživati i usvojiti dubok pristup učenju te pokazati bolju izvedbu, upornost i kreativnost. Za navedeno se može iskoristiti tehnologija i različiti online alata u nastavi i učenju poput virtualnih muzeja.

Fotografija nepoznatog autrora: licenca CC BY-SA

Veza između kreativnosti i učenja u kontekstu obrazovanja postaje sve više vezana uz korištenje tehnologije, kako za učenike tako i za nastavnike, ali to ne znači da učenici biti automatski kreativniji zbog njene upotrebe. Tehnologija igra značajnu ulogu u poticanju kreativnosti, a online aplikacije imaju potencijal  u kreiranju novih ideja radi poticanja kreativnosti. S obzirom na jednostavnu dostupnost informacijama korištenjem tehnologije, različitih alata i zabavnih prilika za istraživanje i produbljivanje razumijevanja, nastavnici su suočeni sa sve većim izazovom u poticanju učenika u razvijanju novih ideja i rješenja.  Kako bi učenici razvijali kreativnost, i nastavnik mora primijeniti kreativne pristupe poučavanju i motiviranju učenika. Korištenjem virtualnih muzeja kao alata za učenje, učenici su angažirani i potaknuti na razvoj samostalnosti i samoreguliranog učenja. Na primjer, Virtualni STEM muzej osmišljen je na način da utječe na motivaciju i pozornost učenika, ali i na njihov osjećaj autonomije, povezanosti i kompetencije. Virtualni muzej može pomoći učenicima da se uključe pomoću vizualnih elemenata, videozapisa i interakciju kroz uključivo iskustvo učenja, uz dobivanje povratnih informacija o njihovom učenju, poštujući različite stilove i tempo učenja pojedinih učenika. Stoga muzej može pomoći učenicima s posebnim potrebama u stjecanju znanja i eliminirati raskorake između različitih obrazovnih potreba. Tehnologija sama po sebi neće dugo motivirati učenike, ali u kombinaciji s dobrim nastavnikom, zanimljivim aktivnostima i dobro osmišljenim materijalima, poput zbirki znanosti, napredne tehnologije, inženjerstva i matematike u Virtualnom muzeju STEM-a, može odigrati značajnu ulogu u  angažmanu učenika.

Izvor: Srednja škola Ivanec
  1. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
  2. Kaufman, J. C., Luria, S. R., & Beghetto, R. A. (2018). Creativity. In S. I. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent (pp. 287–298). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000038-019
  3. Glaveanu, V. P., Ness, I. J., de Saint Laurent, C. (2020). Creativity, Learning and Technology: Opportunities, Challenges and New Hoizons. Creativity Research Journal, 32:1, 1-3 https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1712167
  4. Hartnett, M. (2016). Motivation in Online Education. Springer.
  5. Jahnke, I. (2011): How to Foster Creativity in Technology Enhanced Learning. In B.White , I. King, & Ph. Tsang (Eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments: Present and Future. Springer. 95-116. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20392-3_6
  6. Kaur, S. (2013). Importance of ICT in Education for Gifted Students. Issues and Ideas in Education, Volume 1, Number 2, (211 – 218). https://doi.org/10.15415/iie.2013.12016
  7. Kontostavlou, E. Z., Drigas, A. S. (2019). The Use of Information and Communications Technology (I.C.T.) in Gifted Students. iJES ‒ Vol. 7, No. 2. https://doi.org/10.3991/ijes.v7i2.10815
  8. Nehme, M. (2010). E-Learning and Students’ Motivation. HeinOnline.
  9. Zimlich, S. L. (2015). Using technology in gifted and talented education classrooms: The teachers’ perspective. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 14, 101-124. http://www.jite.org/documents/Vol14/JITEv14IIPp101-124Zimlich0846.pdf

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.