Pedagoški interesi virtualnih muzeja

Posljednji PISA rezultati iz 2018. godine pokazuju da učenici srednjih škola ostvaruju ispodprosječne rezultate u matematici i prirodoslovlju. Iako su rezultati iz matematike stabilni, u prirodoslovlju se uspješnost smanjila. Prema tome, postoji potreba za inovacijama u načinu poučavanja matematike i prirodoslovlja u europskim srednjim školama.

Čini se da je jedan od razloga ispodprosječnih rezultata percepcija učenika da su matematika i prirodoslovlje često teški, apstraktni i nevezani uz svakodnevni život. Navedene negativne percepcije o STEM-u obeshrabruju učenike da nastave karijere u tom području, posebno učenike sa teškoćama u učenju koji se već bore sa poteškoćama u školi. Iz tog razloga, ključno je poticati učenike na uključivanje i kreirati prilike da STEM bude interaktivan radi veće motivacije i interesa učenika, ali I da se STEM učini konkretnijim i pristupačnijim za učenike općenito.

U tom kontekstu je kreiran projekt Virtualni STEM muzej, kako bi pružio srednjoškolcima realno, interaktivno i uključivo iskustvo. Muzej će biti dostupan putem uobičajenog web preglednika i računala sa pristupom internetu. Virtualni muzej biti će usmjeren na učenike i nastavnike srednjih škola, te će sadržavati i popratne materijali za pomoć nastavnicima u korištenju ponuđenih alata i smjernice za povezivanje sadržaja muzeja sa STEM programima.

Sam virtualni muzej je zamišljen da bude dostupan svima, s tehničkog i pedagoškog stajališta prilagođen korisniku, intuitivan i dobro strukturiran. U njemu će biti izloženi trodimenzionalni modeli temeljeni na konceptu videoigara ili virtualne stvarnosti. Muzej će biti podijeljen u 4 kategorije: izložba znanosti, izložba tehnoloških inovacija, izložba inženjerstva i izložba skrivene matematike. Svaka izložba će sadržavati 20 ili 10 zbirki eksponata. Zbirke će biti u 3D ili 2D obliku, neke animirane, a neke statične. Svaka zbirka će uz glavni element imati dodatne elemente u različitim oblicima: slika, video ili tekst.

Virtualni muzeji omogućuju korisnicima da posjećuju i istražuju muzej vlastitim tempom, imaju priliku tražiti dodatne informacije bez žurbe, što se razlikuje od terenskih izleta na kojima postoji program i raspored koji treba pratiti. Ovo je bitna prednost za učenike sa teškoćama u učenju koji često trebaju više vremena za učenje od svojih vršnjaka. Učenici imaju veću kontrolu nad svojim procesom učenja i načinom na koji istražuju sadržaje, budući da se mogu dulje zadržati u dijelovima muzeja koji ih više zanimaju.

Virtualna okruženja nude ugodno iskustvo učenja i služe kao alat za učenje kroz zabavu. Ako se ispravno istražuju, mogu poslužiti kao interdisciplinarni obrazovni alat koji pomaže  u izgradnji znanja i ispravljanju percepcije određenih predmeta, poput matematike i znanosti. Kombiniranje virtualnih i fizičkih obrazovnih resursa moglo bi biti najbolje rješenje za uklanjanje njihovih nedostataka. Iako je pojedinačno složenije rješavati njihove slabosti, zajedničko stvaranje pristupa mješovite stvarnosti (MR) može biti uspješna metoda poučavanja. U MR pristupu virtualna okruženja i analogna nastava nadopunjuju jer danas jedna ne može zamijeniti drugu.

Glavni cilj je iskoristiti prednosti tehnologije za potporu novim pedagoškim pristupima stvarajući sinkronizaciju između formalnih i neformalnih  metoda obrazovanja kako bi se međusobno podupirale, dok utječu na poboljšanje percepcije STEM-a u srednjim školama u Europi.

Projekt Virtualni STEM muzej će trajati 24 mjeseci, od travnja 2021. do ožujka 2023. godine. Pratite nas za više informacija!

Φαίνεται ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι χαμηλές αποδόσεις εξακολουθούν να υφίστανται είναι επειδή πολύ συχνά οι μαθητές βλέπουν τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες ως κάτι δύσκολο, αφηρημένο και αποκομμένο από την πραγματική ζωή. Αυτές οι αρνητικές αντιλήψεις για τα μαθήματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) αποθαρρύνουν τους μαθητές από το να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς και ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές διαταραχές οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή των μαθητών σε αυτά τα μαθήματα και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κάνοντας τα STEM πιο διαδραστικά που θα καλλιεργούν το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και για γενικά να γίνουν πιο απτά και προσιτά από τους μαθητές.

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το έργο Εικονικού Μουσείου STEM («VM STEM») για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία που ελκύει και παρακινεί τους μαθητές. Το εικονικό μουσείο είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης και οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό το εικονικό μουσείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τους δασκάλους παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την ενσωμάτωση του σε προγράμματα STEM.

Το ίδιο το εικονικό μουσείο έχει σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμο από όλους, από τεχνική και παιδαγωγική σκοπιά, καθώς είναι εύχρηστο, ευκολονόητο και καλά δομημένο. Θα αποτελεί μια φανταστική τρισδιάστατη κατασκευή, η δομή της οποίας είναι εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδια ή εικονική πραγματικότητα. Το μουσείο θα χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: την Έκθεση Επιστημών, την Έκθεση Τεχνολογικών Προόδων, τις Συλλογές Σύγχρονης Μηχανικής και την Έκθεση των «Κρυμμένων» Μαθηματικών. Κάθε μέρος του μουσείου θα περιέχει από 20 ή 10 συλλογές. Οι συλλογές θα είναι σε τρισδιάστατη (3D) και δισδιάστατη (2D) μορφή, ενώ μερικές από αυτές θα είναι κινούμενες και άλλες στατικές. Κάθε συλλογή θα έχει ένα κύριο στοιχείο και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία σε διάφορες μορφές όπως εικόνες, βίντεο και κείμενα.

Τα εικονικά μουσεία επιτρέπουν στους χρήστες να επισκέπτονται και να εξερευνούν το μουσείο με τον δικό τους ρυθμό, έχοντας την ευκαιρία να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες χωρίς να πιέζονται από το χρόνο, κάτι το οποίο διαφέρει από μια σχολική εκδρομή όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλους μαθητές για διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. Με το εικονικό μουσείο, οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και στον τρόπο εξερεύνησης του υλικού που τους δίνεται, έχοντας τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν για μεγαλύτερη διάρκεια με τα μέρη του μουσείου που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Τα εικονικά περιβάλλοντα προσφέρουν μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία που χρησιμεύει ως εργαλείο μάθησης μέσω της ψυχαγωγίας. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει έναν διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό πόρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της οικοδόμησης της γνώσης και στη βελτίωση της αντίληψης για ορισμένα μαθήματα όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Η ανάμειξη της εικονικής με τη φυσική εκπαιδευτική προσέγγιση ίσως να αποτελεί την καλύτερη λύση για να καλυφθούν οι ελλείψεις και των δύο. Αν πάρουμε την κάθε προσέγγιση ξεχωριστά, θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες τους, ενώ η δημιουργία της προσέγγισης μιας Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) μπορεί να οδηγήσει σε μια επιτυχημένη μέθοδο διδασκαλίας. Στην προσέγγιση της Μεικτής Πραγματικότητας, τα εικονικά περιβάλλοντα και η αναλογική φυσική διδασκαλία αλληλοσυμπληρώνονται καθώς στις μέρες μας το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο.

Ο κύριος στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να υποστηρίξουμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους που θα συγχρονίσουν τις μεθόδους της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αλληλοϋποστηρίζονται, βελτιώνοντας παράλληλα την αντίληψη για τα μαθήματα STEM στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Το έργο «VM STEM» (Εικονικό Μουσείο STEM) θα διαρκέσει 24 μήνες, και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.